UNI-T NAYAX KORTBETALINGSAUTOMAT

UNI-T NAYAX

UNI-T leveres med et 6 kanals rele kort , så den kan styre opptil 6 enheter. Dette må da normalt skje via tidsrele da nayax touch kun kan styre/aktivere 1 kanal om gangen. Anbefalt type tidsrele er Geya Multifunction Time Relay GRT8-M1 som må bestilles separat. Er ikke inkl sammen med UNI-T automaten.

Kunden velger på displayet på nayax touch hvilken kanal de ønsker å aktivere og betaler med kort eller app. Når transaksjonen er godkjent vil kanalen bli aktivert. Man kan f.eks. styre 6 dusjer eller en blanding av dusj og vask/tørk maskiner. Skal man f.eks. styre opptil 6stk semipro/proff vask/tørk som starter på puls, er det normalt ikke behov for noe tidsrele. Dette gjelder også annet utstyr som f.eks. veibom el.l som kun trenger en puls.

Det er viktig å sjekke at GSM dekningen der betalingsenheten skal monteres er god , man kan f.eks. være nødt til å ha ekstern antenne som da monteres et stykke unna.

Alternativt kan enhet kobles til kablet nettverk, men det må da informeres om dette og man må bestille egen kabel for dette, vil tilkomme kostander.

Oppkobling og i gang kjøring må utføres av elektro fagfolk , enheten kommer ferdig programmert iht til de ønsker kunder har oppgitt. Men dette kan også endres senere ved behov.

Pris-betingelser:

Varenr: 101819 Nayax UNI-T Kr 12.600 + moms

Systemtilgang fastpris:

Telefon- og remote support. 175,- pr mnd for styring av 1 maskin. 265,- pr mnd, for styring av 2 eller flere maskiner.(faktureres fra NAYAX/EBSDIGITAL)

Omsetningsbasert:

2% EBS Support og drift, omsetningsbasert

3-4% SafeCharge innløser, omsetningsbasert (Visa- og Mastercard)

Kjøp over 40 NOK gir 3% innløser kostander.

VIPPS:

Etablering av Vipps-Nayax er

990,- i oppstart og QR-kode.

Mnd kostnader

2% (min 99,-) EBS

1,75% + 0,35 øre pr transaksjon, Vipps

 UNI-T kan styre opptil 6 enheter , fra sitt eget 6 kanals rele kort eller i tillegg med tidsrele. UNI-T kan bare aktivere/holde aktiv en kanal i gangen , derfor må man ved styringer som f.eks. til dusj eller vanlige vaskemaskiner bruke tidsrele mot hvert enklet utstyr. Mot f.eks. utstyr som kun trenger puls for å starte, f.eks. proff vask/tørk trenger man ikke tidsrele. Disse kan da styres rett fra dette 6 kanals relekort.

Handlingen for en kunden ved kjøp ved f.eks en dusj/vask blir da:

Kunden finner en ledig klar dusj/maskin.

Velger kanal på UNI-T nayax skjerm, betaler så med kort eller app.

Kunden går så til dusj eller maskin.

Tidsrele som da er f.eks. innstilt til 15min på en dusj, blir da aktivert og kunden kan starte å dusje. Ønsker kunden mer tid må han kjøpe på nytt.

Det samme vil da blir på f.eks. på en husholdnings vaskemaskin, der man innstiller tidsrele til f.eks 2 timer , gjerne lengste tid et hovedprogram tar. Husk at maskiner som krever strøm for å åpne døren kan ikke brukes. Det er alltid noen mer utfordringer med å bruke vanlige husholdningsmaskiner, så det anbefales bruk av proffmaskiner som kan starters med en puls.

Der kan vi da tilby electrolux Myprozip som er spesial laget for bruk på camping/marina/hotell , der kunden skal ha mulighet til selvvask.